WAP 2.01

 

                                                                                                      

SPECIFIKATIONER

PRISER:

WAP 2.01 Ultralet flyvemaskine komplet, inkl. maling, standard motor (Hirth 2704 50HK), standard propel (IVO prop), standard instrumentering (fartmåler, højdemåler, kugle, dobbelt CHT, dobbelt EGT, motoromdrejningstæller, timetæller og benzinmåler).  

Pris komplet ab fabrik Hasle ................... kr. 180.000 

WAP 2.01 Ultralet flyvemaskine samlesæt, inkl. delvis samlede skaller, standard motor, standard propel, standard instrumenter, nødvendige materialer for færdigsamling og færdig maling, samt et lille sæt af hjælpematerialer og hjælpeværktøj.  

Pris samlesæt ab fabrik Hasle .................. kr. 140.000

WAP 2.01 Ultralet flyvemaskine byggesæt, inkl. alle formstøbte kompositdele samt hjul og styresystem, exkl. motor, propel, instrumenter, maling, hjælpematerialer og hjælpeværktøj.  

Pris byggesæt ab fabrik Hasle .................. kr. 110.000

Finansiering tilbydes for komplet maskine. F.eks udbetaling kr. 20.000 og kr. 5.160 pr. måned i 36 måneder.

10 maskiner solgt

De næste maskiner kan leveres i november måned år 2001

KARAKTERISTIK:

Motor

Hirth 2704 -50 HK  

Propel 3 bladet Ivoprop 56" 17o  
Tank kapacitet 30 eller 50 liter  
Vingeprofil NACA 63-418 mod.HP.  
Vingespænd 10,96 m  
Vinge corde 1,5 m  
Vinge areal 16,44 m2  
Vingebelastning 27,4 kg/m2 
Længde 6,12 m  
Højde 2,80 m  
Tomvægt 210 kg  
Fuldvægt 450 kg  
Limit Load factors +4  -2  

 

PERFORMANCE:

Max. speed Vne 190 km/h  
Max. cruise speed Vc 130 km/h  
Stall speed Vs 52 km/h  
Rate of climb 4 m/s  
Max. range 250 km  
Take off run 40 m  
Take off to clear 15 m 110 m  
Landing run 60 m  
Landing over 15 m obstruction 130 m  
Gliding ratio 1:10  

 

KONSTRUKTION:


Generelt

WAP 2.01 er en hel-komposit, lukket ultralet flyvemaskine for 2 personer placeret side-by-side.

Maskinen er meget aerodynamisk i sit design og layout. Ingen vingestræbere eller barduner. Vingen er fritbærende. Både haleplan og halefinne er udført med aerodynamiske profiler.

Maskinen er helt lukket med et canopy, der kan åbnes i begge sider og dermed gør ind- og udstigning nem og enkelt.

Med motoren placeret bag cockpittet og med en skubbende propel opnås for det første, via det store canopy og placeringen side-by-side, et flot panorama udsyn for begge personer, dernæst opnås en effektiv beskyttelse af propellen mod stenslag og lignende ved kørsel på jorden og de ikke altid lige gode startbaner, som bruges i forbindelse med UL-flyvning.

Maskinen er forsynet med styrbart næsehjul, der gør, at den er meget manøvre dygtig på jorden og kan vende på en "femøre".

Det store vingeareal på 16,44 m2 betyder, at maskinen opfylder langt de fleste landes krav for ultralette flyvemaskiner med hensyn til stallhastighed og vingebelastning, bl.a. de danske, hvilket igen betyder, at maskinen er i stand til lovligt, at flyve med 2 voksne personer. Maskinen opfylder selvfølgelig også de danske krav om 4-punkt seler.

Maskinen har gode start-, landings- og stigeegenskaber. En græsmark på 200 meter er nok for start og landing.

Cruise hastighed ved 5600 omdr. er 130 km i timen. Rækkeviden på en tankfuld (50 liter) er ca. 250 km.

Maskinen er meget nem at manøvre og har en god stabilitet.

Vingen er som alt det øvrige af maskinen udført i avancerede plastkompositter, det betyder, at den er fast og hård med en glat overflade. De avancerede plastkompositter er også meget modstandsbestandige overfor UV stråling, så en nedbrydning af strukturen på grund af solen behøver man ikke at frygte.

Montering eller demontering af vingen sker ved at fjerne 2 hovedbolte og 4 mindre splitter til styresystemet og kan gøres af 2 mand på ca. 6 minutter.


Design

Maskinens layout, design og konstruktion er foretaget af en tre-mands gruppe betående af ingeniør og flykonstruktør Helge Petersen, Kai Christensen og Jens Wendell.

Maskinen er konstrueret og prøvebelastet for +4G. Konstruktionen er udført som en monocoque konstruktion, hvor skalkonstruktionen udgør den bærende struktur. Der findes ingen metalstativer hvorpå skallerne er fastgjort. Heller ikke motoren er fastgjort til noget metalstativ. Det er alene skalkonstruktionen, som udgør den bærende struktur. Kun beslag og styresystem er udført i metal. Dette betyder, at der er meget få dele der kan ruste eller irre.

 

Den bærende struktur er opbygget som en sandwich konstruktion af honeycomb og glaspre-preg. Halebommen er dog udført i en sandwich konstruktion af honeycomb og UD kulpre-preg. Ligeledes er vingebjælkerne udført med hver 2 kulflanger samt en sheareweb af glaspre-preg holdt på plads af en kerne af PVC skum.


Materialer

Den bærende struktur er udført af avancerede plastkompositter.

De avancerede plastkompositter består af glas, kul og aramid fiber, enten som vævede strukturer eller som uendelige lange parallelle tråde.

Materialerne leveres for-impregnerede fra fabrik, heraf navnet pre-preg. Materialerne er for-impregnerede med en matrix af epoxy.

Som sandwich materiale bruges enten en 3 mm tyk honeycomb eller i enkelte tilfælde PVC skum.

Honeycomb materialet er i struktur som biceller, men udført i papir.


Produktionsprocessen

Støbningen af skallerne, som maskinen er samlet af, foregår ved at glaspre-pregen, når den er optøet, udskæres efter skabeloner til de ønskede stykker. Herefter lægges pre-pregen i de forskellige forme i støbehallen. Ovenpå pre-pregen lægges et sandwichlag af honeycomb på 3 mnm, derefter lægges atter et lag pre-preg. Herefter sættes det hele under vakuum og varmes op til ca. 100 grader celcius. Efter et par timer er pre-pregen hærdet og skallerne færdige.

Der bruges i alt 37 forme for at støbe en UL-flyvemaskine.

De færdige skaller limes sammen og derefter monteres motor, styresystemer, instrumenter m.m.

26.05.00 11.09.00  25.10.00 10.12.00 29.12.00 29.01.01 03.02.01